ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || കാസര്‍കോഡ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കാസര്‍കോഡ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ഷഫീഖ് റസാഖ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 4
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ദേലംപാടി
മെമ്പറുടെ പേര് ഷഫീഖ് റസാഖ്
വിലാസം എസ്. എസ്. മൻസിൽ, പി ബി ആർ സ്ട്രീറ്റ് താജ് നഗർ, ആലംപാടി-671123
ഫോൺ 04994 280644
മൊബൈല്‍ 9995001000
വയസ്സ് 35
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം പ്ലസ് ടു
തൊഴില്‍ ബിസിനസ്