ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || മലപ്പുറം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

മലപ്പുറം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

പി കെ സി അബ്ദുറഹിമാന്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 27
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കരിപ്പൂര്
മെമ്പറുടെ പേര് പി കെ സി അബ്ദുറഹിമാന്‍
വിലാസം ഹിലാല്‍ കപ്പുറത്ത്, കക്കോവ്, വാഴയൂര്‍-673633
ഫോൺ 04832830465
മൊബൈല്‍ 9846617761
വയസ്സ് 57
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എം.എ, ബിഎഡ്
തൊഴില്‍ റിട്ടയേര്‍ഡ് ഹെഡ്മാസ്റ്റര്‍