ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || മലപ്പുറം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

മലപ്പുറം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ശ്രീദേവി പ്രാക്കുന്ന്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 19
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് പൊന്മുണ്ടം
മെമ്പറുടെ പേര് ശ്രീദേവി പ്രാക്കുന്ന്
വിലാസം പ്രാക്കുന്ന്, ആമയൂര്‍, കാരക്കുന്ന്, ആമയൂര്‍-676123
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9895151888
വയസ്സ് 47
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ബി.എസ്.സി, ബിഎഡ്
തൊഴില്‍ പൊതു പ്രവര്‍ത്തനം