ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || മലപ്പുറം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

മലപ്പുറം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

റഹ്മത്തുന്നീസവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 5
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് പാണ്ടിക്കാട്
മെമ്പറുടെ പേര് റഹ്മത്തുന്നീസ
വിലാസം താമരത്ത്, തേലക്കാട്, തേലക്കാട്-679325
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 8606604964
വയസ്സ് 29
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം പ്ലസ് ടു
തൊഴില്‍