ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || മലപ്പുറം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

മലപ്പുറം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

കെ.ടി അജ്മല്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 4
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് വണ്ടൂര്‍
മെമ്പറുടെ പേര് കെ.ടി അജ്മല്‍
വിലാസം കരലിക്കാട്ടില്‍ തണ്ടുപാറക്കല്‍, വണ്ടൂര്‍, കാരക്കാപറമ്പ്, വാണിയമ്പലം-679339
ഫോൺ 9961763763
മൊബൈല്‍ 9947424100
വയസ്സ് 39
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്.എസ്.എല്‍.സി
തൊഴില്‍