ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || പാലക്കാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

പാലക്കാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

സി കെ ചാമുണ്ണിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 20
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് തരൂര്‍
മെമ്പറുടെ പേര് സി കെ ചാമുണ്ണി
വിലാസം മേലെ ചൂര്‍ക്കുന്ന്, കണ്ണമ്പ്ര, കണ്ണമ്പ്ര-678686
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9447353695
വയസ്സ് 67
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ് എസ് എല്‍സി
തൊഴില്‍