ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || പാലക്കാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

പാലക്കാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

മെഹര്‍ബാന്‍ ടീച്ചര്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 3
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് അലനല്ലൂര്‍
മെമ്പറുടെ പേര് മെഹര്‍ബാന്‍ ടീച്ചര്‍
വിലാസം പുളിക്കല്‍ ഹൌസ്, നല്ലൂര്‍പ്പുളളി, കര്‍ക്കിടാംകുന്ന്-678601
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9745410887
വയസ്സ് 49
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ബി എസ് സി ബി എഡ്
തൊഴില്‍ ടീച്ചര്‍