ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || തൃശ്ശൂര്‍ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

തൃശ്ശൂര്‍ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

വി.എന്‍.സുര്‍ജിത്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 24
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് അന്തിക്കാട്
മെമ്പറുടെ പേര് വി.എന്‍.സുര്‍ജിത്
വിലാസം വടശ്ശേരി, മാമ്പിള്ളി, കണ്ടശ്ശാംകടവ്-680613
ഫോൺ 0487-2634234
മൊബൈല്‍ 9446626660
വയസ്സ് 51
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ബികോം, ജെ.ഡി.സി
തൊഴില്‍ കൃഷി