ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || എറണാകുളം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

എറണാകുളം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

എം.ജെ. ജോമിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 22
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് നെടുമ്പാശ്ശേരി
മെമ്പറുടെ പേര് എം.ജെ. ജോമി
വിലാസം മാലാതുരുത്തില്‍ വീട്, റൊഗേറ്റ് ആശ്രമത്തിനു സമീപം, ആലുവ, ദേശം പി ഒ-683102
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9995960188
വയസ്സ് 50
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ഐ.ടി.ഐ
തൊഴില്‍