ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || ഇടുക്കി ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

ഇടുക്കി ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ഷൈനി റെജിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 16
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മുള്ളരിങ്ങാട്
മെമ്പറുടെ പേര് ഷൈനി റെജി
വിലാസം ചെറ്റകാരിക്കൽ, വണ്ണപ്പുറം, മുണ്ടൻമുടി-685607
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9745462331
വയസ്സ് 46
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിധവ
വിദ്യാഭ്യാസം പ്രിഡിഗ്രി
തൊഴില്‍ എൽ ഐ സി എജൻറ്