ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || ഇടുക്കി ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

ഇടുക്കി ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

കെ റ്റി ബിനുവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 10
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് വാഗമണ്‍
മെമ്പറുടെ പേര് കെ റ്റി ബിനു
വിലാസം കട്ടത്തറയിൽ, 35-ാം മൈൽ, മുണ്ടക്കയം ഈസ്റ്റ്-686513
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9447258452
വയസ്സ് 56
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം പ്രീ-ഡിഗ്രി
തൊഴില്‍ കൃഷി