ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || കോട്ടയം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കോട്ടയം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

സുധാ കുര്യന്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 16
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് വാകത്താനം
മെമ്പറുടെ പേര് സുധാ കുര്യന്‍
വിലാസം പനന്താനം, വാകത്താനം, വാകത്താനം പി ഒ-686538
ഫോൺ 04812462570
മൊബൈല്‍ 9447661409
വയസ്സ് 60
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ബി.എസ്.സി,ബി.എഡ്
തൊഴില്‍ അദ്ധ്യാപനം, പൊതുപ്രവർത്തനം