ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || ആലപ്പുഴ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

ആലപ്പുഴ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

നികേഷ് തമ്പിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 14
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ഭരണിക്കാവ്
മെമ്പറുടെ പേര് നികേഷ് തമ്പി
വിലാസം ആലുംകീഴില്‍തറയില്‍, കറ്റാനം, പളളിക്കല്‍-690503
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9847478362
വയസ്സ് 36
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം യു.ജി , ബി.എ
തൊഴില്‍