മുനിസിപ്പാലിറ്റി || സുല്‍ത്താന്‍ ബത്തേരി മുനിസിപ്പാലിറ്റി || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

സുല്‍ത്താന്‍ ബത്തേരി മുനിസിപ്പാലിറ്റി (വയനാട്) കൌൺസിലറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ഷൌക്കത്ത് കള്ളിക്കൂടന്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 35
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കൈവട്ടമൂല
മെമ്പറുടെ പേര് ഷൌക്കത്ത് കള്ളിക്കൂടന്‍
വിലാസം കള്ളിക്കൂടന്‍, കൈവട്ടമൂല, പഴുപ്പത്തൂര്‍-673592
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9847440604
വയസ്സ് 42
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ് എസ് എല്‍ സി
തൊഴില്‍ ബിസിനസ്സ്