മുനിസിപ്പാലിറ്റി || പരപ്പനങ്ങാടി മുനിസിപ്പാലിറ്റി || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

പരപ്പനങ്ങാടി മുനിസിപ്പാലിറ്റി (മലപ്പുറം) കൌൺസിലറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ബേബി അച്ചുതന്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 33
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് പരപ്പനങ്ങാടി ടൌണ്‍
മെമ്പറുടെ പേര് ബേബി അച്ചുതന്‍
വിലാസം കയ്യറ്റിച്ചാലിയില്‍, പരപ്പനങ്ങാടി, നെടുവ-676303
ഫോൺ 9349006442
മൊബൈല്‍ 9961052069
വയസ്സ് 55
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്.എസ്.എല്‍.സി
തൊഴില്‍ കൂലി