മുനിസിപ്പാലിറ്റി || പരപ്പനങ്ങാടി മുനിസിപ്പാലിറ്റി || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

പരപ്പനങ്ങാടി മുനിസിപ്പാലിറ്റി (മലപ്പുറം) കൌൺസിലറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

സീനത്ത്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 32
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് പരപ്പനങ്ങാടി സൌത്ത്
മെമ്പറുടെ പേര് സീനത്ത്
വിലാസം അച്ചമ്പാട്ട് ഹൌസ്, പരപ്പനങ്ങാടി, പരപ്പനങ്ങാടി-676303
ഫോൺ 04942411371
മൊബൈല്‍ 9847877797
വയസ്സ് 53
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്.എസ്.എല്‍.സി
തൊഴില്‍ വീട്ടമ്മ