മുനിസിപ്പാലിറ്റി || പരപ്പനങ്ങാടി മുനിസിപ്പാലിറ്റി || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

പരപ്പനങ്ങാടി മുനിസിപ്പാലിറ്റി (മലപ്പുറം) കൌൺസിലറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

കുന്നുമ്മല്‍ ജുബൈരിയത്ത്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 30
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് പുത്തന്‍കടപ്പുറം സൌത്ത്
മെമ്പറുടെ പേര് കുന്നുമ്മല്‍ ജുബൈരിയത്ത്
വിലാസം കുന്നുമ്മല്‍, പുത്തന്‍കടപ്പുറം, പരപ്പനങ്ങാടി-676303
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 8943493015
വയസ്സ് 38
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹമോചിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ആറാം തരം
തൊഴില്‍