മുനിസിപ്പാലിറ്റി || പരപ്പനങ്ങാടി മുനിസിപ്പാലിറ്റി || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

പരപ്പനങ്ങാടി മുനിസിപ്പാലിറ്റി (മലപ്പുറം) കൌൺസിലറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

എ.വി ഹസ്സന്‍കോയവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 19
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് പാലത്തിങ്ങല്‍
മെമ്പറുടെ പേര് എ.വി ഹസ്സന്‍കോയ
വിലാസം അവാനി വീട്ടില്‍, പാലത്തിങ്ങല്‍, ഉള്ളണം-676303
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9048736354
വയസ്സ് 65
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം നാലാം തരം
തൊഴില്‍ ഇല്ല