മുനിസിപ്പാലിറ്റി || പരപ്പനങ്ങാടി മുനിസിപ്പാലിറ്റി || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

പരപ്പനങ്ങാടി മുനിസിപ്പാലിറ്റി (മലപ്പുറം) കൌൺസിലറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ഖൈറുന്നീസ താഹിര്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 18
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കരിങ്കല്ലത്താണി
മെമ്പറുടെ പേര് ഖൈറുന്നീസ താഹിര്‍
വിലാസം പരുത്തിക്കുന്നന്‍, കരിങ്കല്ലത്താണി, ഉള്ളണം-676303
ഫോൺ 04942410530
മൊബൈല്‍ 9037300200
വയസ്സ് 0
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം പ്ലസ് ടൂ
തൊഴില്‍ ഇല്ല