മുനിസിപ്പാലിറ്റി || പരപ്പനങ്ങാടി മുനിസിപ്പാലിറ്റി || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

പരപ്പനങ്ങാടി മുനിസിപ്പാലിറ്റി (മലപ്പുറം) കൌൺസിലറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

എ ഉസ്മാന്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 10
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ഉള്ളണം നോര്‍ത്ത്
മെമ്പറുടെ പേര് എ ഉസ്മാന്‍
വിലാസം മേലോട്ടില്‍, ഉള്ളണം നോര്‍ത്ത്, ഉള്ളണം നോര്‍ത്ത്-676303
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9447107108
വയസ്സ് 41
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ഡിപ്ലോമ ഇന്‍ സിവില്‍
തൊഴില്‍ ബില്‍ഡിംഗ് സൂപ്പര്‍വൈസര്‍