മുനിസിപ്പാലിറ്റി || പരപ്പനങ്ങാടി മുനിസിപ്പാലിറ്റി || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

പരപ്പനങ്ങാടി മുനിസിപ്പാലിറ്റി (മലപ്പുറം) കൌൺസിലറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

സൈതലവികോയ തങ്ങള്‍ കെ.കെവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 3
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ഹെല്‍ത്ത് സെന്റെര്‍
മെമ്പറുടെ പേര് സൈതലവികോയ തങ്ങള്‍ കെ.കെ
വിലാസം കടലുണ്ടി കൊടക്കാട്ടകത്ത്, ചെട്ടിപ്പടി, ചെട്ടിപ്പടി-676319
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 7736735547
വയസ്സ് 65
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്.എസ്.എല്‍.സി
തൊഴില്‍ ഇല്ല