മുനിസിപ്പാലിറ്റി || പട്ടാമ്പി മുനിസിപ്പാലിറ്റി || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

പട്ടാമ്പി മുനിസിപ്പാലിറ്റി (പാലക്കാട്) കൌൺസിലറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

കെ.ടി റുക്കിയവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 17
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മേലേ പട്ടാമ്പി
മെമ്പറുടെ പേര് കെ.ടി റുക്കിയ
വിലാസം കൂരിയാട്ടു തൊടി ഹൌസ്, കോളേജ് സ്ട്രീറ്റ്, മേലെ പട്ടാമ്പി-679306
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9846137693
വയസ്സ് 52
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ അവിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ബിരുദം
തൊഴില്‍ സ്വയം തൊഴില്‍