മുനിസിപ്പാലിറ്റി || പട്ടാമ്പി മുനിസിപ്പാലിറ്റി || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

പട്ടാമ്പി മുനിസിപ്പാലിറ്റി (പാലക്കാട്) കൌൺസിലറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ലക്ഷ്മിക്കുട്ടി ഒവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 16
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കോളോർകുന്ന്
മെമ്പറുടെ പേര് ലക്ഷ്മിക്കുട്ടി ഒ
വിലാസം കീരിത്തൊടിയില്‍, കിഴായൂർ, കിഴായൂർ-679303
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9048409491
വയസ്സ് 44
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം പ്ലസ് ടു
തൊഴില്‍ ഹൌസ് വൈഫ്