മുനിസിപ്പാലിറ്റി || പട്ടാമ്പി മുനിസിപ്പാലിറ്റി || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

പട്ടാമ്പി മുനിസിപ്പാലിറ്റി (പാലക്കാട്) കൌൺസിലറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

എന്‍ രാജന്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 15
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ലവ്‌ലി
മെമ്പറുടെ പേര് എന്‍ രാജന്‍
വിലാസം നൊട്ടംകണ്ടത്ത്, കിഴായൂർ, കിഴായൂർ-679303
ഫോൺ 9495212689
മൊബൈല്‍
വയസ്സ് 57
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എം എ മലയാളം, എം എ പൊളിറ്റിക്കല്‍ സയന്‍സ്, ബി എഡ്
തൊഴില്‍ റിട്ട. ഹെഡ് മാസ്റ്റർ