ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || കുമ്മിള്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കുമ്മിള്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ജ്യോതി എം.എസ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 9
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കുമ്മിള്‍
മെമ്പറുടെ പേര് ജ്യോതി എം.എസ്
വിലാസം വിജിത് ഭവന്‍, അയിക്കോട്, കുമ്മിള്‍-691536
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 8589084401
വയസ്സ് 31
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ബിരുദാനന്തര ബിരുദം
തൊഴില്‍ മറ്റുള്ളവ