ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || കുമ്മിള്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കുമ്മിള്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

നിഫാല്‍ ബി.എച്ച്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 8
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കുമ്മിള്‍ നോര്‍ത്ത്
മെമ്പറുടെ പേര് നിഫാല്‍ ബി.എച്ച്
വിലാസം നിഫാല്‍ മന്‍സില്‍, അണയില്‍, കുമ്മിള്‍-691536
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9946313330
വയസ്സ് 37
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ബിരുദം
തൊഴില്‍ വ്യവസായം