ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || കുമ്മിള്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കുമ്മിള്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

വത്സ കെ.കെവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 3
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ആനപ്പാറ
മെമ്പറുടെ പേര് വത്സ കെ.കെ
വിലാസം ശ്രീ വത്സം, ആനപ്പാറ, കടയ്ക്കല്‍-691536
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9048090372
വയസ്സ് 49
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്.എസ്.എല്‍.സി
തൊഴില്‍ മറ്റുള്ളവ