ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || ബാലരാമപുരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

ബാലരാമപുരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (തിരുവനന്തപുരം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2015 ല്‍ ) :

സുപ്രിയ.ഐ.കെവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 2
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് റസ്സല്‍പുരം
മെമ്പറുടെ പേര് സുപ്രിയ.ഐ.കെ
വിലാസം തീയ്യന്നൂര്‍കോണം കിഴക്കേക്കര വീട്, റസ്സല്‍പുരം, റസ്സല്‍പുരം-695501
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9539628212
വയസ്സ് 36
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം പി ഡി സി
തൊഴില്‍ ഇല്ല