കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കൊച്ചി കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

കൊച്ചി കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2015 ല്‍ ) :

ജിമിനിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 72
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് പൊറ്റക്കുഴി
മെമ്പറുടെ പേര് ജിമിനി
വിലാസം ആര്യപ്പാടം, എല്‍എഫ്സി കോളനി, കലൂര്‍-682017
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9539317152
വയസ്സ് 43
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്.എസ്.എല്‍.സി
തൊഴില്‍