കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കൊച്ചി കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

കൊച്ചി കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2015 ല്‍ ) :

സുധീര്‍ വി ആര്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 71
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് എളമക്കര സൗത്ത്
മെമ്പറുടെ പേര് സുധീര്‍ വി ആര്‍
വിലാസം 69/3126, വാടക്കല്‍, കീര്‍ത്തി നഗര്‍, എളമക്കര-682026
ഫോൺ 04842537270
മൊബൈല്‍
വയസ്സ് 0
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍