കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കൊച്ചി കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

കൊച്ചി കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2015 ല്‍ ) :

ഹാരിസ് പി എംവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 70
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കലൂര്‍ നോര്‍ത്ത്
മെമ്പറുടെ പേര് ഹാരിസ് പി എം
വിലാസം ശ്രുതി, ഫ്രീഡം റോഡ്, കലൂര്‍-682017
ഫോൺ 04842530400
മൊബൈല്‍ 9744554000
വയസ്സ് 58
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍ ബിസിനസ്