കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കൊച്ചി കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

കൊച്ചി കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2015 ല്‍ ) :

ദീപക് ജോയിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 68
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് അയ്യപ്പന്‍കാവ്
മെമ്പറുടെ പേര് ദീപക് ജോയി
വിലാസം പോരുവേലില്‍ വീട്, സെമിത്തേരി ജംഗ്ഷന്‍, കൊച്ചി-682018
ഫോൺ 04842396324
മൊബൈല്‍ 9447668333
വയസ്സ് 34
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം കെ.ജി.സി.എ ഇലക്ട്രിക്കല്‍ ഡിപ്ലോമ
തൊഴില്‍ ബിസിനസ്