കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കൊച്ചി കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

കൊച്ചി കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2015 ല്‍ ) :

ഗ്രേസി ബാബു ജേക്കബ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 67
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് എറണാകുളം നോര്‍ത്ത്
മെമ്പറുടെ പേര് ഗ്രേസി ബാബു ജേക്കബ്
വിലാസം അറക്കല്‍ വീട്, എ എല്‍ ജേക്കബ് റോഡ്, കോളേജ്-682035
ഫോൺ 04844028675
മൊബൈല്‍ 9633935405
വയസ്സ് 60
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എം.എസ്.സി ബി.എഡ്
തൊഴില്‍ അദ്ധ്യാപനം