കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കൊച്ചി കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

കൊച്ചി കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2015 ല്‍ ) :

അരിസ്റ്റോട്ടില്‍ എം ജിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 65
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കലൂര്‍ സൗത്ത്
മെമ്പറുടെ പേര് അരിസ്റ്റോട്ടില്‍ എം ജി
വിലാസം മരക്കംവീട്ടില്‍, സെന്‍റ് ഫ്രാന്‍സീസ് ചര്‍ച്ച് റോഡ്, കലൂര്‍-682017
ഫോൺ 04842337290
മൊബൈല്‍ 9447221517
വയസ്സ് 40
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ബി എ എക്കണോമിക്സ്
തൊഴില്‍ ബിസിനസ്