കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കൊച്ചി കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

കൊച്ചി കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2015 ല്‍ ) :

കെ വി പി കൃഷ്ണകുമാര്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 62
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് എറണാകുളം സൗത്ത്
മെമ്പറുടെ പേര് കെ വി പി കൃഷ്ണകുമാര്‍
വിലാസം മഞ്ചു ടവേഴ്സ്, ടി ഡി റോഡ്, എറണാകുളം-682011
ഫോൺ 04843042182
മൊബൈല്‍ 9447491658
വയസ്സ് 58
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ബികോം
തൊഴില്‍ ബിസിനസ്