കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കൊച്ചി കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

കൊച്ചി കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2015 ല്‍ ) :

ഡേവിഡ് പറമ്പിത്തരവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 61
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് രവിപുരം
മെമ്പറുടെ പേര് ഡേവിഡ് പറമ്പിത്തര
വിലാസം പറമ്പിത്തറ വീട്, പനമ്പള്ളി നഗര്‍, പനമ്പള്ളി നഗര്‍-682036
ഫോൺ 04842313910
മൊബൈല്‍ 9447132182
വയസ്സ് 64
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ബികോം
തൊഴില്‍ ബിസിനസ്