കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കൊച്ചി കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

കൊച്ചി കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2015 ല്‍ ) :

മാര്‍ട്ടിന്‍ പി ഡിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 55
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ഗിരിനഗര്‍
മെമ്പറുടെ പേര് മാര്‍ട്ടിന്‍ പി ഡി
വിലാസം പുത്തന്‍പുരയ്ക്കല്‍, ചിലവന്നൂര്‍, കടവന്ത്ര-682020
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9895435287
വയസ്സ് 46
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്.എസ്.എല്‍.സി
തൊഴില്‍ ബിസിനസ്