കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കൊച്ചി കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

കൊച്ചി കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2015 ല്‍ ) :

സൗമിനി ജെയിന്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 54
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് എളംകുളം
മെമ്പറുടെ പേര് സൗമിനി ജെയിന്‍
വിലാസം മൈനാകം, LV4719B2, ശ്രീകണ്ഠത്ത് റോഡ്, എറണാകുളം-682016
ഫോൺ 04842374039
മൊബൈല്‍ 9633746942
വയസ്സ് 45
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എം.എ എക്കണോമിക്സ്
തൊഴില്‍ സാമൂഹ്യപ്രവര്‍ത്തക