കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കൊച്ചി കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

കൊച്ചി കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2015 ല്‍ ) :

നിഷ ടി ആര്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 48
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് പൊന്നുരുന്നി ഈസ്റ്റ്
മെമ്പറുടെ പേര് നിഷ ടി ആര്‍
വിലാസം താനത്തുപറമ്പില്‍ വീട്, നാരായണനാശാന്‍ റോഡ്, വൈറ്റില-682019
ഫോൺ 04842333792
മൊബൈല്‍ 9656100806
വയസ്സ് 37
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എംകോം
തൊഴില്‍