കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കൊച്ചി കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

കൊച്ചി കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2015 ല്‍ ) :

സിമി വി.ആര്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 47
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ചളിക്കവട്ടം
മെമ്പറുടെ പേര് സിമി വി.ആര്‍
വിലാസം 47/1677എ, ഇടംപാടത്ത്, കുഴിവേലില്‍ ക്ഷേത്രം റോഡ്, വെണ്ണല-682028
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9061565670
വയസ്സ് 39
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം പ്രീഡിഗ്രി
തൊഴില്‍ അങ്കണവാടി ടീച്ചര്‍