കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കൊച്ചി കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

കൊച്ചി കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2015 ല്‍ ) :

നസീമ പി എംവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 46
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ചക്കരപ്പറമ്പ്
മെമ്പറുടെ പേര് നസീമ പി എം
വിലാസം ബക്കാട്ടു വീട്, , വെണ്ണല-682028
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9633530361
വയസ്സ് 40
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ബി.എസ്.സി എല്‍.എല്‍.ബി
തൊഴില്‍ വക്കീല്‍