കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കൊച്ചി കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

കൊച്ചി കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2015 ല്‍ ) :

അജി ഫ്രാന്‍സീസ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 45
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് തമ്മനം
മെമ്പറുടെ പേര് അജി ഫ്രാന്‍സീസ്
വിലാസം വട്ടത്തില്‍ ഹൗസ്, അപ്പോളോ റോഡ്, തമ്മനം-682032
ഫോൺ 04842348286
മൊബൈല്‍ 9447712270
വയസ്സ് 44
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ബികോം
തൊഴില്‍ അക്കൗണ്ടന്‍റ്