കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കൊച്ചി കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

കൊച്ചി കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2015 ല്‍ ) :

അഡ്വ.മിനിമോള്‍ വി കെവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 43
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് പാലാരിവട്ടം
മെമ്പറുടെ പേര് അഡ്വ.മിനിമോള്‍ വി കെ
വിലാസം അച്ചു അനു, വട്ടത്തിപ്പാടം റോഡ്, പാലാരിവട്ടം-682025
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9746349605
വയസ്സ് 40
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എംകോം എല്‍.എല്‍.ബി
തൊഴില്‍ വക്കീല്‍