കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കൊച്ചി കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

കൊച്ചി കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2015 ല്‍ ) :

എം.ബി മുരളീധരന്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 42
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് വെണ്ണല
മെമ്പറുടെ പേര് എം.ബി മുരളീധരന്‍
വിലാസം കിഴക്കേ മാടവന വീട്, വെണ്ണല, വെണ്ണല-682028
ഫോൺ 04842809022
മൊബൈല്‍ 9447049862
വയസ്സ് 59
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ബി.എ
തൊഴില്‍ സാമൂഹ്യപ്രവര്‍ത്തകന്‍