കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കൊച്ചി കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

കൊച്ചി കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2015 ല്‍ ) :

വല്‍സല കുമാരി സി.ഡിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 41
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് പാടിവട്ടം
മെമ്പറുടെ പേര് വല്‍സല കുമാരി സി.ഡി
വിലാസം 33/30എ, ശ്രീവത്സം, പാടിവട്ടം, ഇടപ്പളളി-682024
ഫോൺ 04842806280
മൊബൈല്‍ 9446470070
വയസ്സ് 58
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ബികോം
തൊഴില്‍ സെക്രട്ടറി