കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കൊച്ചി കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

കൊച്ചി കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2015 ല്‍ ) :

ജോസഫ് അലക്സ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 40
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മാമംഗലം
മെമ്പറുടെ പേര് ജോസഫ് അലക്സ്
വിലാസം ചേങ്ങംപറമ്പില്‍, പവര്‍ഹൗസ് റോഡ്, പാലാരിവട്ടം-682025
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9895146296
വയസ്സ് 41
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ഐ.ടി.ഐ
തൊഴില്‍ ബിസിനസ്