കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കൊച്ചി കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

കൊച്ചി കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2015 ല്‍ ) :

വിജയകുമാര്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 38
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ദേവന്‍കുളങ്ങര
മെമ്പറുടെ പേര് വിജയകുമാര്‍
വിലാസം കണിയരില്‍ വീട്, ബാലകൃഷ്ണ മേനോന്‍ റോഡ്, ഇടപ്പളളി-682024
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9895156560
വയസ്സ് 0
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍