കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കൊച്ചി കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

കൊച്ചി കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2015 ല്‍ ) :

രവിക്കുട്ടന്‍ കെ കെവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 34
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് പുതുക്കലവട്ടം
മെമ്പറുടെ പേര് രവിക്കുട്ടന്‍ കെ കെ
വിലാസം കുളങ്ങരക്കാട്ടു വീട്, , എളമക്കര-682026
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9895165693
വയസ്സ് 45
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്.എസ്.എല്‍.സി
തൊഴില്‍ സെയില്‍സ്എക്സിക്യൂട്ടീവ്