കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കൊച്ചി കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

കൊച്ചി കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2015 ല്‍ ) :

ബീന മഹേഷ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 33
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് എളമക്കര നോര്‍ത്ത്
മെമ്പറുടെ പേര് ബീന മഹേഷ്
വിലാസം എട്ടുകാട്ടു വീട്, ചിറമ്മേല്‍ ലെയ്ന്‍, എളമക്കര-682026
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9895638327
വയസ്സ് 44
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ബി.എ എക്കണോമിക്സ്
തൊഴില്‍ എല്‍.ഐ.സി ഏജന്‍റ്