കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കൊച്ചി കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

കൊച്ചി കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2015 ല്‍ ) :

സുനില്‍ ഒ പിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 32
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് വടുതല ഈസ്റ്റ്
മെമ്പറുടെ പേര് സുനില്‍ ഒ പി
വിലാസം ഓടമ്പിള്ളി വീട്, സഹകരണ റോഡ്, വടുതല-682023
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 7736270238
വയസ്സ് 48
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്.എസ്.എല്‍.സി
തൊഴില്‍ വെല്‍ഡര്‍